10 redenen om voor het Mundus te kiezen!

  1.   Jouw mening telt.
  2.   Je leert van en met leerlingen uit verschillende culturen.
  3.   Peer to Peer: ouderejaars ondersteunen brugklassers bij het wennen op school.
  4.   Je maakt hier vrienden; pesten wordt niet getolereerd.
  5.   Mundus & More: programma's voor en na schooltijd met eigen fitnessruimte en dansstudio.
  6.   Talentlessen: drama, dance, science en nog veel meer.
  7.   Duidelijke lesdoelen, gestructureerde lessen.
  8.   Heldere omgangsregels voor leerlingen en docenten.
  9.   Nauwe samenwerking met de ouders.
  10.   Hoog slagingspercentage; 94% in 2017!


Aanmelden en meer informatie over inschrijven vind je hier of neem contact op met de leerlingenadministratie via 020-5854854.