10 redenen om voor het Mundus te kiezen!

  1.   Jouw mening telt.
  2.   Je leert van en met leerlingen uit verschillende culturen.
  3.   Peer to Peer: ouderejaars ondersteunen brugklassers bij het wennen op school.
  4.   Je maakt hier vrienden; pesten wordt niet getolereerd.
  5.   Mundus & More: programma's voor en na schooltijd met eigen fitnessruimte en dansstudio.
  6.   Talentlessen: drama, dance, science en nog veel meer.
  7.   Duidelijke lesdoelen, gestructureerde lessen.
  8.   Heldere omgangsregels voor leerlingen en docenten.
  9.   Nauwe samenwerking met de ouders.
  10.   Hoog slagingspercentage.


Aanmelden en meer informatie over inschrijven vind je hier of neem contact op met de leerlingenadministratie via 020-5854854.