Missie & Visie

Missie
Het Mundus College wil een school zijn waar diversiteit als kracht gezien wordt en waar leerlingen worden uitgenodigd tot volwaardig burgerschap. We betrekken ouders, leerlingen, de buurt en de stad Amsterdam bij de creatie van betekenisvol, duurzaam en eigentijds onderwijs.

Visie
Wij bieden in een welkome, veilige omgeving, onderwijs dat leerlingen stimuleert in hun ontwikkeling tot zelfstandige, ondernemende, veerkrachtige en verantwoordelijke mensen. Wij helpen leerlingen het geloof in eigen kunnen en talenten te versterken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, om zo het hoogst haalbare uit zichzelf te halen. We werken binnen een collectief van bevlogen medewerkers, in een verbinding met elkaar en met leerlingen. Waarbij kaders en daadkracht, met aandacht voor het ontwikkelproces van eenieder, leiden tot doelgericht onderwijs. De drie ambities die hieronder vallen:

1.Talentontwikkeling‌ ‌en‌ ‌eigenaarschap‌ ‌

2.Leren‌ ‌zichtbaar‌ ‌maken‌ ‌

3.Kwaliteit‌ ‌is‌ ‌van‌ ‌ons‌ ‌allen‌ ‌ ‌

Meer‌ ‌over‌ ‌onze‌ ‌ambities‌ ‌en‌ ‌inhoudelijke‌ ‌doelen‌ ‌hiervan,‌ ‌kun‌ ‌je‌ ‌teruglezen‌ ‌in‌ ‌het‌ ‌schoolplan