Samenwerken

Spring High
Spring High is ontstaan uit een samenwerking tussen Esprit Scholen en STWT en valt onder het Mundus College. Met deze nieuwe onderwijsvorm, een combinatie van primair en voortgezet onderwijs, worden jongeren, in het voorjaar (spring) van hun leven, uitgedaagd om zichzelf en hun talenten te ontdekken. De eindgroepen van het basisonderwijs en de beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) volgen samen onderwijs in één gebouw. In plaats van een 'harde' overgang van de basisschool naar de middelbare school ontstaat er een doorlopende leerlijn, pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. Het vroegtijdig selecteren van leerlingen is binnen Spring High verleden tijd.