Schoolresultaten

Scholen op de kaart is een website van de VO-raad waar u allerlei schoolresultaten kunt bekijken zoals: slagingspercentages, examencijfers per vak, doorstroom naar vervolgopleidingen en de tevredenheid van leerlingen en ouders. De informatie komt van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Inspectie van het onderwijs en van het Mundus College.