Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

De EOA afdeling is voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken, ook wel 'nieuwkomers' genoemd. Onze belangrijke taak is om deze nieuwkomers snel op weg te helpen naar het reguliere onderwijs.

De EOA heeft 2 leerjaren en eventueel een extra voorbereidend jaar voor leerlingen die een ontwikkelingsachterstand hebben. Afhankelijk van het niveau worden leerlingen ingedeeld in een klas op het Praktijkonderwijs, vmbo of havo. Hierna volgen leerlingen het reguliere programma in de bovenbouw.

Leerlingen krijgen in het eerste en tweede leerjaar ook lessen talentontwikkeling. Hier ontdek je persoonlijke talenten en in het tweede leerjaar zoek je uit bij welk bovenbouwprofiel jouw talent en passie het beste aansluit.

Nederlands als tweede taal
Je zit in de klas met leerlingen vanuit de hele wereld. Jullie leren allemaal Nederlands om je snel thuis te voelen in je nieuwe land. Daarom is er extra veel aandacht voor de Nederlandse taal. Het gaat om leren lezen, schrijven en goed spreken in het Nederlands..

Aanmelden
Als je je bij ons aanmeldt voor de EOA, kom je eerst in een instroomgroep. In deze groep komen alle leerlingen die zich aanmelden bij Esprit als nieuwkomer en hier blijf je tussen de 1 tot 6 weken.

Je leert Nederlands en maakt toetsen en de docenten observeren je werkhouding en studievaardigheden. Vanuit de instroomgroep plaatsen we je door naar Mundus of naar De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE). Je komt dan in een klas en school die aansluit op je niveau en waar jij het beste kunt leren.

Aanmelden bij de leerlingenadministratie van het Mundus College
Burgemeester Hogguerstraat 2
1064 EB Amsterdam
Telefoon: 020 - 5854854
e-mail: info@mundus.espritscholen.nl