Onderwijsondersteuning

M.i.v. 1 augustus 2014 is in het kader van Passend onderwijs de zorgplicht ingevoerd in het onderwijs; scholen zijn verplicht een zo passend mogelijke plek aan te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Hiervoor hebben we de trajectvoorziening opgezet.

In de trajectvoorziening werken onze leerlingbegeleiders samen met zorgverleners om leerlingen met een extra onderwijs-zorgbehoefte preventief en structureel hulp te bieden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: een wekelijks gesprek met een vaste leerlingbegeleider, een plek voor een moment van time out, of iedere ochtend even een 'check in' met de leerling om de dag goed te kunnen beginnen.

Voor deze leerlingen stellen we samen met de ouders een ontwikkelperspectief plan (OPP) op, waarin we duidelijke afspraken maken. Het is belangrijk dat de leerlingen hun onderwijs in de reguliere klas kunnen blijven volgen.

Verder zijn ook bij ons werkzaam: zorgcoördinatoren, schoolartsen, een schoolverpleegkundige, een orthopedagoge en schoolmaatschappelijk werkers.

Lees hier het Schoolondersteuningsplan en hier het overzicht ondersteuning 2021.