Onderwijsondersteuning

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor passend onderwijs. Zij coördineren en ondersteunen scholen hierin. Dit betekent dat de scholen verplicht zijn een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Het Mundus College biedt al veel ondersteuning en begeleiding  aan leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. 

Om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte nog beter te begeleiden werken leerlingbegeleiders samen met verschillende zorgverleners om leerlingen preventief en structureel hulp te bieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een wekelijks vast gesprek met een vaste leerlingbegeleider, een plek voor een moment van time out of iedere ochtend even een ‘checkin’ met de leerling om de dag goed te kunnen beginnen.

Voor deze leerlingen stellen we samen met de ouders een begeleidingsplan op, het ontwikkelperspectief (OOP) waarin we duidelijke afspraken maken, zodat de leerlingen hun onderwijs in de reguliere klas op het Mundus succesvol kunnen blijven volgen. Voor ouders biedt Passend Onderwijs de mogelijkheid tot contact met een vast persoon op een vaste plek  waar expertise en ervaringen van ouders meegenomen  worden. Voordat een leerling begeleiding krijgt is er altijd eerst een gesprek met de ouders.
 

Lees hier het Schoolondersteuningsplan en hier het overzicht ondersteuning 2021.