Studiebegeleiding

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning of begeleiding nodig. Een leerling die zich prettig voelt, zal tenslotte beter presteren. Een duwtje in de rug door de mentor kan soms al voldoende zijn.

Moeite met bepaalde zaken of zijn er problemen? Maak het bespreekbaar! Dan kan één van onze begeleiders niet alleen praten maar ook direct helpen of ondersteuning regelen.

Onder Wie is wie staan alle contactpersonen vermeld.

Huiswerkbegeleiding
Iedere dinsdag en donderdag van 14.45 uur tot 16.25 uur wordt huiswerkbegeleiding gegeven in lokaal 224 (Hoofdgebouw).