VMBO

Op Mundus heb je vmbo Basis, Kader en Theoretische Leerweg. Tot voor kort werd ook LWOO aangeboden, dit geldt niet meer voor nieuwe leerlingen, zij vallen onder het passend onderwijs.