Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is er voor leerlingen in het vmbo die door leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problemen extra hulp nodig hebben om hun basis- of kaderdiploma te halen.

Het Mundus College kiest ervoor om deze leerlingen in kleine groepen te plaatsen; in de onderbouw basis maximaal 18 leerlingen, kader maximaal 22 leerlingen.

De extra hulp wordt gegeven binnen de eigen klas; er wordt gewerkt met groepsplannen per vak, waarin de leer- en/of sociaal-emotionele hulp omschreven is. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van de huiswerkbegeleiding na schooltijd.

Met deze ondersteuning volgen de leerlingen het reguliere onderwijsprogramma. Ze zijn daardoor in staat goed onderwijs te volgen en hun VMBO-diploma te behalen.

De reguliere leerlingen worden in het 1e leerjaar ook nog een keer getoetst op leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek. Zo bekijken we of deze leerlingen ook voor de extra ondersteuning in aanmerking komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Filius, zorgcoördinator van het Mundus College.