Aanmeldingsprocedure

Aanmelden kan bij de leerlingadministratie van het Mundus College aan de Burgemeester Hogguerstraat 2 in Amsterdam. Bij de aanmelding moet naast een ouder of voogd, ook de leerling zelf aanwezig zijn. Let op: graag nemen we de tijd om samen met u de inschrijving te doorlopen, zou u daarom van tevoren een afspraak willen maken via 020 5854864.

Neem de volgende documenten mee:

 • Aanmeldingsformulier van de basisschool
 • Schoolwisselaarsformulier (als de leerling van een VO-school komt)
 • Paspoort van ouder(s) en kind
 • Burgerservicenummer (SOFI-nummer) van de leerling


Indien van toepassing:

 • Verblijfsvergunning(en) van de leerling en ouders
 • Is de leerling korter dan twee jaar in Nederland? Neem dan een bewijs van inschrijving van uw Gemeente mee met de volgende gegevens van zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s):

  • Achternaam 
  • Voornamen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Datum van vestiging in Nederland.
  • En daaronder de gegevens van de ouder(s)


  Wie kunnen zich aanmelden bij Mundus?

 • Leerlingen afkomstig van een basisschool met een advies van praktijkonderwijs tot en met VMBO kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg(MAVO).
 • Binnen het VMBO bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
 • Leerlingen die al op een VO-school zitten en naar het Mundus willen overstappen
 • Leerlingen afkomstig uit het buitenland. Deze leerlingen melden zich aan voor een ISK-klas; dit is een klas speciaal voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken.