Contact met ouders

Ongeacht in welk jaar uw zoon/dochter zit of wellicht gaat starten, Mundus wil te allen tijde toegankelijk zijn voor ouders. Om u op de hoogte te houden van de zaken die spelen op school brengen we 4 keer per jaar een nieuwsbulletin uit die u van ons meekrijgt op de ouderavond. 

Relevante informatie m.b.t. het onderwijs, bijvoorbeeld over de ouderbijdrage, vindt u in de Schoolgids. Hierin ook informatie over ouderparticipatie. U ontvangt 4x per jaar een uitnodiging; het driekhoeksgesprek, het startgesprek en 2x een voortgangsgesprek. Aan het einde van het schooljaar volgt een afsluitend jaargesprek. Daarnaast organiseren we 4x per jaar thema-avonden voor ouders.