Contact met ouders

Ongeacht in welk jaar uw zoon/dochter zit of wellicht gaat starten, Mundus wil te allen tijde toegankelijk zijn voor ouders. Om u op de hoogte te houden van de zaken die spelen op school brengen we 4 keer per jaar een nieuwsbulletin uit die u van ons meekrijgt op de ouderavond. 

Relevante informatie m.b.t. het onderwijs, bijvoorbeeld over de ouderbijdrage, vindt u in de Schoolgids. Hierin ook informatie over ouderparticipatie; in de ouderklankbordgroep zitten ouders die betrokken zijn bij pedagogische en onderwijsinhoudelijke zaken op school. We zijn altijd op zoek naar meer ouders die willen participeren: mail naar ouderklankbordgroep@mundus.espritscholen.nl.