Examenreglement

In het examenreglement staan de regels en bepalingen m.b.t. het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement vind je ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure.

PTA 2018-2019

PTA voor vmbo 3
PTA voor vmbo 4