Medezeggenschap

Elke Espritschool heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Een voor primair onderwijs (PO) en een voor voortgezet onderwijs (VO).

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR (VO). Het medezeggenschapsreglement voor de GMR VO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling, de verkiezingen, de taken en de bevoegdheden van de GMR.