Schoolboeken

Iedere leerling krijgt de benodigde studieboeken van het Boekenfonds. Wij vragen u €75,- borg te betalen aan het Mundus College. Het is belangrijk dat uw kind zuinig met de boeken omgaat. Bij ernstige beschadigingen betaalt u aan het eind van het schooljaar de kosten.

Naast boeken heeft uw kind ook ander lesmateriaal nodig. Deze zaken schaft u zelf aan. Bijvoorbeeld schriften, multomappen, agenda, pennen, potloden, liniaal, gum, puntenslijper, calculator, gereedschap, sport- en/of werkkleding. Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind van de mentor door welke zaken hij/zij precies moet aanschaffen.

Reglement boekenfonds

  1. De boeken worden in bruikleen gegeven.
  2. De leerlingen moeten de boeken kaften, met zorg behandelen en vervoeren in een stevige schooltas. Bij de uitreiking van het boekenpakket ontvangen de leerlingen kaftpapier. De boeken moeten direct op school gekaft worden.
  3. Bij inlevering van de boeken aan het eind van het cursusjaar worden de boeken gekeurd. Bij ernstige beschadiging of zoekraken van een boek is een vergoeding verschuldigd van maximaal de nieuwwaarde. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de school en dient direct betaald te worden.