Schoolregels

Schoolregels
De cultuurthema's van Mundus zijn uitgewerkt in schoolregels en gelden voor iedereen die bij onze school betrokken is.

Daarnaast hebben we ook regels die specifiek gelden tijdens een werkweek/schoolkamp.

Disciplinaire en pedagogische maatregelen
Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen noemt de maatregelen t.a.v. een leerling die handelt of zich gedraagt in strijd met de voorschriften en schoolregels. 

Hiervan zijn twee versies; een voor leerlingen (populair) en een officiële versie (formeel). In het populaire stuk staat in gewone taal wat er allemaal geregeld en afgesproken is. Als er verschil is in betekenis van beide versies, dan geldt de formele versie.