Schoolcultuur en veiligheid

Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen in een veilige omgeving. Als school investeren we in ons veiligheidsbeleid. In het Integraal plan sociale veiligheid Mundus College Amsterdam beschrijven we wat we al doen op dit gebied, maar we geven ook verbeterpunten aan. Hier werken wij momenteel aan.

Bekijk hier ons Veiligheidsbeleid (voorheen Pestprotocol).