Ziekte en verzuim

Bij ziekte leerling: bel 020-4801779

  • Als uw kind bijvoorbeeld wegens ziekte niet in staat is naar school te komen, dan verzoeken wij u, dit tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch te melden bij de locatie waar uw kind les heeft.
  • Het kan een enkele keer voorkomen dat uw kind tijdens schooltijd een afspraak heeft bij de dokter of de tandarts. Voor schooltijd meldt hij/zij zich bij de mentor met de afspraakkaart of briefje van de ouders.
  • Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, dan wordt dit voor vertrek bij de presentiemedewerker gemeld. De school neemt dan contact met u op.