Peer to Peer

Op het Mundus vinden we het belangrijk dat iedereen op een plezierige manier met elkaar omgaat en dat iedereen zich snel thuis voelt op school. Daarom hebben wij Peer to Peer opgezet.

Elk jaar worden 6 Peer Leaders opgeleid om de nieuwe brugklassers te begeleiden op school. De Peer Leaders komen regelmatig in de klas om te ondersteunen, of om iets te presenteren. Zij geven de leerlingen extra aandacht d.m.v. gesprekjes en houden ook tijdens de pauzes een oogje in het zeil. Ze ondersteunen met praktische zaken en helpen leerlingen wegwijs te worden. Verder helpen de Peer Leaders bij uitjes of activiteiten voor de brugklassers op school.

De Peer Leaders doen hierdoor veel vaardigheden op, die voor hun verdere (school)loopbaan van groot belang zijn. Na afloop ontvangen de Peer Leaders een certificaat voor de competenties die ze hebben opgedaan. Tegelijkertijd dragen de Peer Leaders bij aan een positieve schoolcultuur en dat is iets dat we binnen heel Mundus van harte nastreven!