Peer to Peer

Op het Mundus vinden we het belangrijk dat iedereen op een plezierige manier met elkaar omgaat en dat iedereen zich snel thuis voelt op school. Daarom zijn we afgelopen schooljaar gestart met Peer to Peer (voorheen Peer Support).

Er zijn 6 Peer Leaders opgeleid om de nieuwe brugklassers te begeleiden op school. Elke VMBO brugklas heeft 2 Peer Leaders. De Peer Leaders komen regelmatig in de klas om te ondersteunen, of om iets te presenteren. Zij geven de leerlingen extra aandacht d.m.v. gesprekjes en houden ook tijdens de pauzes een oogje in het zeil. Ze ondersteunen met praktische zaken als waar zijn de kluisjes? of hoe werkt mijn rooster? Leerlingen wegwijs maken dus. Verder helpen de Peer Leaders bij uitjes of activiteiten voor de brugklassers op school; allemaal om de nieuwe leerlingen zich snel thuis te laten voelen op het Mundus.

De Peer Leaders doen hierdoor veel vaardigheden op, die voor hun verdere (school)loopbaan van groot belang zijn. Na afloop ontvangen de Peer Leaders een certificaat voor de competenties die ze hebben opgedaan. Tegelijkertijd dragen de Peer Leaders bij aan een positieve schoolcultuur en dat is iets dat we binnen heel Mundus van harte nastreven!