De onderbouw: leerjaar 1 en 2

Als je in het eerste leerjaar van het vmbo komt, onderscheiden we verschillende niveaus: basis, kader, basis/kader en kader/theoretisch. Dit hangt af van het advies van je basisschool en een gesprek om je beter te leren kennen op school.

Iedere klas heeft een mentor, een juf of meester die jou en je klas op weg helpt met allerlei schoolse zaken. Bij hem of haar kun je in eerste instantie terecht met je vragen. De mentor houdt je resultaten en je aanwezigheid in de gaten. De mentor, samen met alle andere docenten, zorgt ervoor dat er een prettige en positieve sfeer in je klas is om zo goed mogelijk te kunnen leren. De mentor houdt ook contact met je ouders.

In het 2e leerjaar blijf je in dezelfde klas met dezelfde mentor. Wanneer je van niveau verandert, kom je wel in een nieuwe klas. Dit bespreken we aan het einde van het eerste leerjaar met jou en je ouders.

Vakken
Nederlands, rekenen, wiskunde, biologie, mens en maatschappij, media en ICT, Engels, verzorging, beeldende vakken, lichamelijk opvoeding en talentontwikkeling.

Talentontwikkeling
Misschien wel het belangrijkste vak. We gaan samen met jou op zoek naar talenten die je misschien al kent van jezelf of nog moet ontdekken. In het 1e leerjaar gaat het vooral over je persoonlijke passie en talent. In het 2e leerjaar zijn de lessen verbonden met de profielen in de bovenbouw.

Projecten
Gedurende het hele schooljaar doe je samen met je klas mee aan projecten zoals:

  • Read2me (voorleeswedstrijd)
  • Wereldverhalen (theater, muziek en dans)
  • Globaland (bestuur je eigen land)
  • Verschillende klassenuitjes (Poldersport, musea, strand etc.)


Keuzerichting

Aan het eind van je 2e leerjaar maak je een keuze voor een richting in de bovenbouw. Mocht je het lastig vinden om een keuze te maken, praat hier dan over met onze decanen, zijn kunnen je hier bij helpen.