Studiebegeleiding

  

Weekend academie, HDT en examentraining

Weekendacademie
Indien de lessen tijdens het coachuur over leren, studievaardigheden en  plannen niet voldoende zijn en er specifieke hulp nodig is kan er gebruik gemaakt worden van studiebegeleiding bij de Weekend Academie, zij bieden op diverse locaties studiebegeleiding aan. Daarbij worden groep 8 leerlingen en hun ouders stapsgewijs bekend worden gemaakt met het VO. Gedurende leerjaar 1 worden  een aantal bijeenkomsten gehouden om de vinger aan de pols te houden. 

High Dosage Tutoring (HDT)
In leerjaar 1 (met uitzondering van de EOA klassen) bieden wij High dosage Tutoring (HDT) aan. Gedurende 2 lesuren per week wordt in kleine groepen rekenen of lezen aangeboden. De selectie hiervoor gebeurt door de school. We monitoren gedurende het schooljaar de groei van deze leerlingen. Dit gebeurt anoniem. 

Examentrainingen
In het examenjaar wordt examentraining aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van externe partijen.

Overig
Verder bieden wij begeleiding bij dyslexie, extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst.
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.