Onderwijsondersteuning

  

Ondersteuning vanuit het Mundus

Scholen zijn sinds 1 augustus 2014  verplicht een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Het Mundus College biedt al veel ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen gecoördineerd en ondersteund hierin.

Om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte nog beter te begeleiden werken leerlingbegeleiders samen met verschillende zorgverleners om leerlingen preventief en structureel hulp te bieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een wekelijks vast gesprek met een vaste leerlingbegeleider, een plek voor een moment van time out of iedere ochtend even een ‘check-in’ met de leerling om de dag goed te kunnen beginnen.
Voor deze leerlingen stellen we samen met de ouders een begeleidingsplan op, het ontwikkelperspectief (OPP) waarin we duidelijke afspraken maken, zodat de leerlingen hun onderwijs in de reguliere klas op het Mundus succesvol kunnen blijven volgen. Voor ouders biedt Passend Onderwijs de mogelijkheid tot contact met een vast persoon op een vaste plek waar expertise en ervaringen van ouders meegenomen worden. Voordat een leerling begeleiding krijgt is er altijd eerst een gesprek met de ouders.

Als een leerling of ouder meer specifieke ondersteuning nodig heeft, zijn er ook externe medewerkers verbonden aan het Mundus College zoals de ouder kindadviseur (OKA), de begeleider passend onderwijs (BPO-er) de Schoolarts (SA) de schoolverpleegkundige en de specialistische jeugdhulp zoals schoolmaatschappelijk werker en gedragspsycholoog. Dat maakt ondersteuning laagdrempelig en kan de school snel inspelen op de ondersteuningsbehoefte. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Lees hier het Schoolondersteuningsplan en hier het overzicht ondersteuning 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.