Taalboostklas

   

Het Mundus College start het komende schooljaar met een taalboostklas. Dit is een unieke kans voor vmbo-basis/kader leerlingen om met extra taalondersteuning een stevigere basis te ontwikkelen om op een hoger niveau te gaan werken. Leerlingen in de taalboostklas volgen het eerste leerjaar zes uur per week extra lessen in Nederlands en studievaardigheden.


Aanmelden

Het aanmelden voor de taalboostklas gaat via de basisschool. De intern begeleider en/of groepsleerkracht vult het aanmeldformulier in en print het OKIDOC, LVS en OPP (indien van toepassing). Deze worden aan de ouders meegegeven. In verband met de AVG-wetgeving brengen de ouders het aanmeldformulier en de documenten naar de leerlingadministratie van het Mundus College. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunnen ouders contact opnemen met Maxe de Rijk.

Op 10 februari 2023 sluit de aanmeldperiode van de taalboostklas. Dit is dus vóór het reguliere aanmeldproces. Wees op tijd!

Na aanmelding volgt er een toetsronde en een selectiegesprek op het Mundus College. In de week van 6 maart 2023 krijgen de ouders te horen of hun kind geplaatst kan worden in de taalboostklas of misschien toch beter past in een reguliere vmbo-klas.

 

Checklist

Met behulp van onderstaande checklist kunnen ouders (samen met de intern begeleider en/of groepsleerkracht) nagaan of hun kind in aanmerking komt voor de taalboostklas. Een leerling kan aangemeld worden als deze aan alle onderstaande punten voldoet, het kind:

  • is sterker in rekenen dan in taal,
  • kan een stevigere basis ontwikkelen op het basis/kader-niveau of een hogere doorstroom door extra onderwijs,
  • is zelf gemotiveerd en wil graag extra uren aan zijn/haar ontwikkeling besteden,
  • heeft een taalachterstand die te verklaren is,
  • toont zich leergierig en heeft een actieve leerhouding,
  • laat in de klas zien dat hij/zij geconcentreerd aan het werk is,
  • heeft een zelfstandige werkhouding,
  • vertoont constant positief gedrag (denk aan pauze, gym, bij invallers) en
  • is bereid zes uur per week extra te besteden aan schoolse zaken en kan/wil dit ook.

 

Het aanmeldformulier is hier te vinden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.