Eerste Opvang Anderstaligen

(EOA)

Les op de afdeling EOA

De EOA heeft 2 leerjaren en eventueel een extra voorbereidend jaar voor leerlingen die een ontwikkelingsachterstand hebben. Afhankelijk van het niveau worden leerlingen ingedeeld in een klas op het Praktijkonderwijs, vmbo of havo. Hierna volgen leerlingen het reguliere programma in de bovenbouw.

Je zit in de klas met leerlingen vanuit de hele wereld. Jullie leren allemaal Nederlands om je snel thuis te voelen in je nieuwe land. Daarom is er extra veel aandacht voor de Nederlandse taal. Voor de algemene ontwikkeling volgen leerlingen daarnaast lessen in algemene vormende vakken zoals Engels, wiskunde en/of rekenen. Bij de EOA heb je gemiddeld 4 uur per week Lichamelijk Opvoeding (Gym).

Je krijgt in het eerste en tweede leerjaar ook lessen talentontwikkeling. Hier ontdek je jouw persoonlijke talenten en in het tweede leerjaar zoek je uit bij welk bovenbouwprofiel jouw talent en passie het beste aansluit.


Om het niveau te bepalen wordt gebruikgemaakt van de JIJ-toetsen. Hiermee kunnen we vaststellen welk referentieniveau een leerling heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Naast deze toetsen wordt er ook gekeken naar de andere aspecten zoals motivatie en werkhouding om te bepalen of je in staat bent om het niveau straks  in het reguliere onderwijs te kunnen volgen.

Wij proberen het leren en de voortgang zoveel mogelijk zichtbaar te maken. In de PTO's (Programma voor Toetsing) vindt u voor de klassen 1F1, 1G en 1J een overzicht van de doelen die we willen behalen en hoe de leerling kan laten zien dat hij de doelen heeft behaald.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.