Vakantie

    

Vakantieoverzicht en lesvrije dagen 2023-2024

Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 25 februari 2024
Pasen (incl. Goede Vrijdag) 29 maart 2024 1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 27 april 2024 12 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024  
Zomervakantie 20 juli 2024 1 september 2024
Studiedagen

1 november 2023,

26 februari 2024,

21 mei 2024 en 17 juli 2024

 

 

Schooljaar 2024-2025

Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie 26 oktober 2024 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari 2025 23 februari 2025
2e Paasdag 21 april 2025  
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag) 19 april 2025 5 mei 2025
Hemelvaartsdag 29 mei 2025 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025  
Zomervakantie 13 juli 2025  25 auggustus 2025
Studiedagen

 

 

 

Vakantieregels
Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind vrij kunt krijgen. Bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, jubileum, begrafenis of religieuze feesten zoals het Offerfeest en het Suikerfeest. Deze extra vrije dagen dient u vooraf aan te vragen. Dat doet u bij de schoolleiding. 

Als u extra vakantie wilt, dan moet u dat minimaal 8 weken van tevoren aan de schoolleiding vragen. Hiervoor kunt u bij de administratie een formulier krijgen, dit stuurt u ingevuld op naar de schoolleiding. U kan in aanmerking komen voor speciale vakantie als u door uw werk niet tijdens de normale schoolvakanties weg kunt en het uw enige vakantie van het schooljaar is.

Meer dan 10 vakantiedagen? Aanvragen via gemeente
Wilt u om meer dan 10 extra vakantiedagen vragen, dan kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van het stadsdeel. Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij uw stadsdeel. Het is mogelijk om met hulp van onze administratie dit formulier in te vullen.

Lesvrije dagen
Ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een informatiekaart met daarop een overzicht van de dagen waarop geen les wordt verzorgd (zoals dagen in de 1e en laatste lesweek, halve lesdagen i.v.m. de driehoeksgesprekken, studiedagen en ontwikkeldagen).

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.