Mundus Nieuws

 Blijf up to date van wat er in en rondom het Mundus gebeurt. 

​​​​

 • Scholen ArenA 2024

De data voor de ScholenArenA 2022 in de Kromhouthallen in Amsterdam-Noord zijn bekend. Tijdens de ScholenArenA komen zo'n 8.000 leerlingen uit groep 8 (en 7) zich oriënteren op alle middelbare scholen in Amsterdam en Weesp. Dit is gepland op:
- Vrijdag 17 november van 16.00 tot 20.30 uur
- Zaterdag 18 november van 09.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie en aanmelding, ga naar: https://schoolkeuze020.nl/scholenarena/

--------------------------------------------------------------------

 • Open Dagen: data 2024 bekend

Het Mundus College organiseert in 2024 weer Open Dagen. Tijdens de Open Dagen ben je van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons op school. Je krijgt een rondleiding, er zijn proeflessen waar je aan kan meedoen en je kan praten met onze leerlingen en docenten. Zo kan je een goed beeld krijgen van wat wij als school aan jou te bieden hebben.

De Open Dagen in 2024 zijn op:

- Woensdag 31 januari 16.00- 19.00 uur
- Dinsdag 27 februari 16.00- 19.00 uur
- Donderdag 14 maart 16.00- 19.00 uur

--------------------------------------------------------------------

 • Mundus College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

   

  De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ook in schooljaar 2022-2023

  ESF-subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van PrO/vso.

   

  Mundus College investeert de ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. Doel is om hiermee de arbeidskansen van onze leerlingen te vergroten.

  Europees Sociaal Fonds

  Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

  Voor Nederland is in de periode 2021-2027 (programma ESF+) ongeveer 400 miljoen ESF-subsidie gereserveerd. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.

------------------------------------------------------------------------

 • Mundus College koffie moment voor ouders

Klik op het onderstaande plaatje voor meer info en om de QR-code te kunnen scannen:

---------------------------------------------------------------------

 • Mundus College wint Ajax Foundation-project S'Cool!

Een aantal van onze klassen heeft meegedaan aan de Ajax Challenge. Dit is een les- en beweegprogramma gebaseerd op de kernwaarden van Ajax. Jongeren worden tijdens het programma, dat zowel plaatsvindt op de school als in de ArenA, geïnspireerd het maximale uit zichzelf te halen en hun talent te ontwikkelen. In het opleidingsprogramma van de Ajax Foundation werd Ajax als krachtige metafoor neergezet. Leerlingen van verschillende Amsterdamse scholen kregen een inkijkje in de kernwaarden van Ajax. Ajax liet de leerlingen kennismaken met 'Ons recept om te winnen'.

Toen de leerlingen eenmaal begrepen hoe het recept om te winnen bij Ajax werkt, werd hen gevraagd om hun eigen school-kernwaarden te formuleren. Daarbij zetten de jongeren een stip aan de horizon: Wat wil je bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Waar sta je nu? Wat is dan de eerste stap? Hoe wil je dat bereiken en past dat bij wie je wilt zijn? Past dat bij jouw kernwaarden, jouw recept om te winnen? 

De leerlingen van klas 4D1 waren, o.l.v. juf Soukaina, uiteindelijk het meest succesvol! Zij hebben als klas onze Mundus kernwaarden GRAS als uitgangspunt genomen en daar hun eigen invulling aan gegeven.

Vrijdag 17 maart kwam een delegatie van Ajax met onder andere oud-international Daphne Koster en stadionspeaker Rob van Rossum op bezoek om onze leerlingen als winnaar uit te roepen! 

Het mag duidelijk zijn dat alle medewerkers supertrots zijn!

 

-------------------------------------------------------------------------

 • Actie voor Giro 555

Donderdag 16 maart hebben onze leerlingen in de kantine Turkse pizza's bereid en verkocht voor Giro 555. Het was erg lekker en natuurlijk was alles op! Een geslaagde actie!

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.