Bestuur & toezicht

Esprit Scholen

Het Mundus College is onderdeel van Esprit Scholen. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. 

Contactgegevens van Esprit Scholen:
Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
Tel. 020-5854811

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.

 

Onderwijsmanifest
De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.

 

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen op school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld.

Esprit

Klik hier

Esprit scholen

Op de website van Esprit vindt u onder de knop Over Esprit bij het onderwerp Reglementen en beleid onder andere het managementstatuut, het onderwijsmanifest en het leerlingenstatuut die voor alle Esprit scholen gelden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.