Mundus College

Het‌ ‌Mundus‌ ‌College‌ ‌wil‌ ‌een‌ ‌school‌ ‌zijn‌ ‌waar‌ ‌diversiteit‌ ‌als‌ ‌kracht‌ ‌gezien‌ ‌wordt‌ ‌en‌ ‌waar‌ ‌leerlingen‌ ‌worden‌ ‌uitgenodigd‌ ‌tot‌ ‌volwaardig‌ ‌burgerschap.‌ ‌
We‌ ‌betrekken‌ ‌ouders,‌ ‌leerlingen,‌ ‌de‌ ‌buurt‌ ‌en‌ ‌de‌ ‌stad‌ ‌Amsterdam‌ ‌bij‌ ‌de‌ ‌creatie‌ ‌van‌ ‌betekenisvol,‌ ‌duurzaam‌ ‌en‌ ‌eigentijds‌…