The lower years

Year 1 and Year 2

De onderbouw

De mentor
In de onderbouw heeft iedere klas heeft een mentor en soms ook een co-mentor. Dat is een juf of meester die jou en je klas op weg helpt met allerlei schoolse zaken. Bij hem of haar kun je in eerste instantie terecht met je vragen en is hij/zij het aanspreekpunt voor je ouders/verzorgers. De mentor houdt je resultaten en je aanwezigheid in de gaten. De mentor, samen met alle andere docenten, zorgt ervoor dat er een prettige en positieve sfeer in je klas is om zo goed mogelijk te kunnen leren.

In het 2e leerjaar blijf je in dezelfde klas met dezelfde mentor. Wanneer je van niveau verandert, kom je in een nieuwe klas en heb je een andere mentor. Dit bespreken we aan het einde van het eerste leerjaar met jou en je ouders.

Vakken
In de onderbouw krijg je de volgende vakken: Nederlands, rekenen, wiskunde, biologie, mens en maatschappij, media en ICT (MI), Engels, verzorging, toegepaste vormgeving (ToVo) of beeldende vakken en techniek, lichamelijk opvoeding en talentontwikkeling. Ook krijg je het vak persoonsvorming en socialisatie (P&S).

Wij proberen het leren en de voortgang zoveel mogelijk zichtbaar te maken. In de PTO's (Programma voor Toetsing) vind je het overzicht van de doelen die we willen behalen en hoe de leerling kan laten zien dat hij de doelen heeft behaald.

Talentontwikkeling
Misschien wel het belangrijkste vak. We gaan samen met jou op zoek naar talenten die je misschien al kent van jezelf of nog moet ontdekken. In het 1e leerjaar gaat het vooral over je persoonlijke passie en talent. In het 2e leerjaar zijn de lessen verbonden met de profielen in de bovenbouw.

Persoonsvorming & Socialisatie
Het vak P&S krijg je in elk leerjaar. Je leert jezelf kennen, keuzes maken, weten en waarderen wie je bent en wat je kunt, het ontdekken en open leren staan voor nieuwe dingen en andere mensen. P&S werkt nauw samen met talentontwikkeling in de onderbouw, burgerschap en loopbaan ontwikkeling  in de bovenbouw en Mundus & More. Elk jaar vul je je digitale portfolio aan in Google Classroom en krijg je inzicht in je eigen vaardigheden en ontwikkeling.  

Keuzerichting
Aan het eind van je 2e leerjaar maak je een keuze voor een richting in de bovenbouw. Mocht je het lastig vinden om een keuze te maken, praat hier dan over met onze decanen, zij kunnen je hierbij helpen. 

Voor de TL maak je in de tweede klas (nog) geen keuze voor een richting. Wij bieden twee richtingen aan namelijk; Zorg & Welzijn en Economie. Pas in de vierde klas maak je, als dat nodig is, een keuze. Als het je lukt om in alle vakken examen te doen, heb je na het vmbo meer keuzemogelijkheden voor je vervolgonderwijs. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.